ایده‌نگار

جعبه مرغ برگر (به سلامت پروتئین)

چاپ و طراحی جعبه در دنیای امروز بسیار مهم می‌باشد. هر چقدر محصول با کیفیتی داشته باشید اما از یک بسته‌بندی زیبا و جذاب بهره نبرید، فرصت معرفی محصول خود را به مشتری از دست داده‌اید. چرا که در دنیای پر رقابت امروز که فرصت هر کالا برای خود نمایی و جذب مشتری فقط چند ثانیه است، چاپ جعبه‌های لوکس اهمیت زیادی دارد. بی‌شک کالایی برنده رقابت است که مسائل بصری و جذاب بودن بسته‌بندی و جعبه محتوی محصول را در نظر گرفته باشد.

برای دیدن انواع نمونه‌ها با ایده‌نگار همراه باشید.