ایده‌نگار

لیبل مایع سفید و ضد عفونی کننده گل

لیبل

این روزها فرآیند کلی تفکیک و جداسازی توسط طراحی لیبل به شکل وسیعی پیچیده و علمی شده است، زیرا تصویر یک طراحی لیبل بر روی بسته‌بندی نقش ویژه‌ای را در تشخیص یک محصول از دیگر محصولات ایفا می‌کند.

برای دیدن انواع نمونه‌ها با ایده‌نگار همراه باشید.